• Basistraining Schematherapie met accent op Adolescenten


Basistraining Schematherapie

Dag 1

Introductie

Ervaringsgerichte oefening

Theorie van schematherapie

Lunch

Schemavragenlijst

Therapeutisch relatie

Casusconceptualisatie

Diagnostische imaginatie

Afsluiting

Einde training dag

Dag 2

Modusmodel

Vragenlijsten

Casusconceptualisatie

Lunch

Uitleg model aan patiënt

Empathische confrontatie

Vormen van schematherapie en implementatie in een multidisciplinair team

Afsluiting

Einde training dag

Dag 3

Opwarm oefening

Toets: casusconceptualisatie en behandelplan

Lunch

Fasen in de behandeling

Schemadagboek

Flashcard

Gedragsexperiment

Presentatie subgroepen

Afsluiting

Einde training dag

Dag 4

Interventies bij Copingmodi

Interventies bij Oudermodi

Lunch

Interventies bij modus Boze kind

Kwetsbare kind modus

Imaginatie met rescripting

Nabespreking en evaluatie van de cursus

Einde training

Registeren

Werkfuncties

Instelling

Beroepsverenigingen


Algemene voorwaarden:

Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de workshop aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun instelling of onderneming, geanonimiseerde cliëntinformatie of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Ik sta er op dat ook door mij verstrekte informatie tijdens de training als vertrouwelijk wordt behandeld.

Locatie

BCN Zwolle
Lübeckplein 21
8017 JZ Zwolle


Contact

Schematherapie in bedrijf

E-mail: contact@schematherapieinbedrijf.nl