• Training Advanced Group Schema Therapy


Training Groep Schematherapie

Dag 1

Kennismaking en connectie

Korte samenvatting theorie Groep Schematherapie

Omgaan met verschillende behoeften en modi in de groep

Lunch

Werken als een co-therapeuten team

Management van Coping modi

Limited reparenting en limit setting in de groep

Afsluiting

Einde training dag

Dag 2

Opwarm oefening, vragen dag 1

Kwetsbare Kind modus

experiëntiële en vaktherapeutische oefeningen

Lunch

Werken met boosheid in de groep

ventilatie, limit setting en balans in conflicterende behoeften

Impulsieve en ongedisciplineerde kind

limit setting, regulatie, experiëntiële oefeningen en gedragsalternatieven

Afsluiting met Vrije kind modus

Einde training dag

Dag 3

Opwarmoefening

Straffende en Veeleisende Ouder modus

modusrollenspel en stoelentechnieken

Lunch

Rituelen in de groep

Sinterklaas, Kerst en verjaardagen

Opbouw van de Gezonde volwassene

modusregulatie, imaginatie, gedragsalternatieven

Afsluiting en evaluatie

Einde training dag

Registeren

Werkfuncties

Instelling

Beroepsverenigingen

Algemene informatie

Ik blijf graag op de hoogte van activiteiten van SIB en geef SIB daarom toestemming om mijn emailadres en adresgegevens op te slaan en te gebruiken voor informatie aangaande trainingen zoals via een nieuwsbrief. Ik kan weet dat ik mijn toestemming ten alle tijden weer kan intrekken.

Door Digitale ondertekening en verzending van dit formulier bevestig ik mijn inschrijving aan de training.

Algemene voorwaarden:

openen in een nieuw venster

Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de workshop aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun instelling of onderneming, geanonimiseerde cliëntinformatie of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Ik sta er op dat ook door mij verstrekte informatie tijdens de training als vertrouwelijk wordt behandeld.

Locatie

Contact

Schematherapie in Bedrijf

E-mail: contact@schematherapieinbedrijf.nl