• Vervolgtraining Schematherapie


Vervolgtraining Schematherapie

Dag 1

Introductie

Ervaringsgerichte oefening

Theorie van de schematherapie

Empathische confrontatie

Lunch

Copingmodi

interventies bij verschillende Copingmodi

Afsluiting

Einde training dag

Dag 2

Ervaringsgerichte technieken

Psychodramatechnieken en groepspsychotherapie

Lunch

Vervolg: Psychodramatechnieken en groepspsychotherapie

Oudermodi

Afsluiting

Einde training dag

Dag 3

Opwarm oefening

Toets

videofragmenten van de deelnemers

Lunch

Het modus model: cluster C en cluster B

Oudermodi

Goede ouder modus en reparenting

Afsluiting

Einde training dag

Dag 4

Boze en razende kind

oefenen met luisteren en limit setting

Kwetsbare kind

Lunch

Rescripting individueel en in de groep

Versterken Gezonde volwassene en Vrije kind

Nabespreking en evaluatie van de cursus

Einde training

Inschrijven

Werkfuncties

Instelling

Beroepsverenigingen

Algemene informatie

Ik blijf graag op de hoogte van activiteiten van SIB en geef SIB daarom toestemming om mijn emailadres en adresgegevens op te slaan en te gebruiken voor informatie aangaande trainingen zoals via een nieuwsbrief. Ik kan weet dat ik mijn toestemming ten alle tijden weer kan intrekken.

Door Digitale ondertekening en verzending van dit formulier bevestig ik mijn inschrijving aan de training.

Aanvullende voorwaarden:

Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de workshop aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun instelling of onderneming, geanonimiseerde cliëntinformatie of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Ik sta er op dat ook door mij verstrekte informatie tijdens de training als vertrouwelijk wordt behandeld.

Locatie

Vrijburg
Herman Gorterstraat 31
1077WE Amsterdam
020 671 42 77

Onderstaand kaartje toont Vrijzinnig Centrum Vrijburg, hoek Diepenbrockstraat / Herman Gorterstraat in Amsterdam-Zuid. 
Vrijburg is goed te bereiken met het openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station met tram 5 of 24 (Halte Stadionweg), vanaf station Zuid met tram 5, vanaf de NS-stations Amstel, en Zuid met bus 65 (Halte Stadionweg).
Er zijn ook voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving.

Contact

Schematherapie in Bedrijf

E-mail: contact@schematherapieinbedrijf.nl