• Training Groep Schematherapie


Training Groep Schematherapie

Dag 1

Kennismaking en connectie

Korte samenvatting theorie Schematherapie

Introductie GST model

Lunch

Co-therapie

Structuur van sessies

Afsluiting

Einde training dag

Dag 2

Opwarm oefening, vragen dag 1

Copingmodi

oefenen van verschillende interventies

Lunch

Interpersoonlijke interventies

Ontregelende Copingmodi

Afsluiting

Einde training dag

Dag 3

Opwarmoefening; reflectie op huiswerk

Experiment Oudermodi

Oudermodi in de groep

Inventariseren Oudermodi

Lunch

Verder met Oudermodi

Modusrollenspel

Van Oudermodi naar Vrije kind

Afsluiting

Einde training dag

Dag 4

Kwetsbare kind

Limited reparenting

Imaginatie met Rescripting

Zelfdisclosure in de groep

Lunch

Imaginatie met Rescripting

Oefenen in de groep

Boos kind en Razend kind

Vrije kind

Afsluiting en evaluatie

Einde training

Registeren

Werkfuncties

Instelling

Beroepsverenigingen

Algemene informatie

Ik blijf graag op de hoogte van activiteiten van SIB en geef SIB daarom toestemming om mijn emailadres en adresgegevens op te slaan en te gebruiken voor informatie aangaande trainingen zoals via een nieuwsbrief. Ik kan weet dat ik mijn toestemming ten alle tijden weer kan intrekken.

Door Digitale ondertekening en verzending van dit formulier bevestig ik mijn inschrijving aan de training.

Aanvullende algemene voorwaarden:

Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de workshop aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun instelling of onderneming, geanonimiseerde cliëntinformatie of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Ik sta er op dat ook door mij verstrekte informatie tijdens de training als vertrouwelijk wordt behandeld.

Locatie

Vrijburg
Herman Gorterstraat 31
1077WE Amsterdam
020 671 42 77

Onderstaand kaartje toont Vrijzinnig Centrum Vrijburg, hoek Diepenbrockstraat / Herman Gorterstraat in Amsterdam-Zuid. 
Vrijburg is goed te bereiken met het openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station met tram 5 of 24 (Halte Stadionweg), vanaf station Zuid met tram 5, vanaf de NS-stations Amstel, en Zuid met bus 65 (Halte Stadionweg).
Er zijn ook voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving.

 

Contact

Schematherapie in Bedrijf

E-mail: contact@schematherapieinbedrijf.nl